Husorden

Chateau de Monbrison er ikke et hotel, men et fælleseje og et bofællesskab, hvor alle skal kunne udfolde sig under hensyntagen til de øvrige ejere/brugere. For at fremme dette formål bedes alle venligst iagttage følgende husorden.

 

1. Lejlighederne skal holdes rene og afleveres rengjorte på fraflytningsdagen senest lørdag kl.10.00.
2. Ændring af møblering og udsmykning af lejligheden må kun ske, når 2/3 af lejlighedsejerne er enige.
3.

I lejligheden er en inventarliste.
Inventaret skal være intakt på fraflytningstidspunktet.
Hvis der mangler glas, porcelæn, bestik m.v. vil dette kunne købes hos viceværten. Hvis der sker skade på inventar, der ikke lagerføres hos viceværten, vil selskabet for skadevolders regning foretage billigst muligt suppleringskøb. Den enkelte ejer er ansvarlig for enhver skade på lejlighed og inventar i vedkommendes brugsperiode, uanset om han selv har benyttet lejligheden, eller andre med hans tilladelse har benyttet den
.

4. Badetøj m.m. må ikke hænges til tørre i vinduerne eller på altaner. Tørretumbler eller tørreplads bag parkeringspladsen kan benyttes.
5. Til henkastning af affald ( papir, kapsler cigaretskoder m.v.) bedes de opstillede affaldscontainere i stalden ved parkeringspladsen benyttet. Viceværten fjerne affaldet herfra.
6.

Toilettet må ikke benyttes til henkastning af hygiejnebind, cigaretskod m.v. Dimensioneringen af afløbet er anderledes end i Danmark, Sverige og Norge, hvorfor forstoppelser let kan forekomme
.

Kun toiletpapir i toilettet.
 

Ved strømafbrydelse må toilettet ikke benyttes.
 

Skader på toilettet meddeles straks viceværten, ligesom det skal anføres ved aflevering af tilfredsskemaer.
 

Skader på toiletter betales af skadevolder eller lejlighedsejeren jfr.§ 3.

7. Undgå støjende adfærd i lejligheder, hall, gang og fællesarealer nær slottet. Skru ned for radio og TV - vis hensyn.
8. Sport og boldspil skal foregå på tennisbanen og de til formålet reserverede pladser.
9. Cykling på slottets gårdsplads og stier er ikke tilladt.
10. Undgå bare tæer og dryppende badetøj i hall og på gangene i slottet, så de smukke tæpper m.v. bevares.
11. Respektér, at der til lejlighederne A,B,D,E,F,R,S,T og V er enebrugsret til disses respektive terrasser.
12.

Opslagstavle i vaskerummet kan benyttes til interne meddelelser. Vaskemaskiner, tørretumblere og tennisbane er til fælles brug
.

Respékter etablerede reservationsordninger.

13. Fællesrum i kælderen kan benyttes frit. Brugerne forestår selv oprydning. Alle har til enhver tid adgang til fællesrummet, der ikke kan reserveres til private formål.
14. Husdyrhold og jagt er ikke tilladt på slottets område.
15.

Biler må kun parkeres ved den afmærkede parkeringsplads ved sidebygningen
.

I spidsbelastningsperioder vil pladsen til venstre for hovedindgangen kunne benyttes. Lågen til hovedindgangen skal holdes lukket. Porten låses om natten
.

Af- og pålæsning er dog tilladt på gårdspladsen.

16. Vis agtpågivenhed med hensyn til brandfare i parken og på slottet.
17. I vinterhalvåret kan pejsebrænde afhentes i sidebygningen.
18. Det påhviler alle beboerne i lejlighed LM, N, O, P og Q at blive fortrolige med, hvor de indkøbte brandstiger til brug i nødstilfælde befinder sig, samt hvorledes anvendelse skal finde sted. Brandpumpen er placeret i kælderen under lejlighed F. Brandstige er placeret i sidefløjens midterste port.
19. Viceværtens kontortid er hverdage mellem kl.11.30 - 12.00.
20. Ved besøg på slottet skal viceværten adviceres ved fremsendelse af ankomstskema. Efter brug af en lejlighed på slottet bedes tilfredshedsskema fremsendt til administrationen.
21. Ved ankomsten til slottet skal beboere lade sig registrere ved navn i viceværtens logbog.
22. Lejligheden må kun benyttes af det antal beboere, den er beregnet til af hensyn til antal sovepladser.
23. Overhold venligst max. 30 km's hastighed på de to tilkørselsveje til Monbrison, det er privat vej, og der skal vises hensyn til de lokale ejere.
24 På grund af brandfare er det totalt forbudt at anvende grill og anden åben ild på såvel slottet og tilhørende terrasser som i parken og tilhørende udenomsarealer. Dette bedes respekteret, og overtrædelse vil medføre at brugsretten fratages.
 

 

 Bestyrelsen