Vicevært

   
 

 

Vicevært Jacques Milhac  varetager den daglige vedligeligeholdelse af slot og park.
 

Monsieur Jacques Milhac sörjer för den vardagliga skötseln av slottet och parken.

 

 

Jacques' bolig ved slottets sideindgang. Her ligger  hans kontor og et "minimarked". Der er ingen fast kontortid/åbningstid. Fang Jacques når han er der.
 

Jacques' bostad ligger vid en sidoingång till slottet. Här finns hans kontor och "minimarknad".Det finns ingen fast kontor / öppettider. Catch Jacques när han är där.

 

 

I vognporten ligger pejsebrænde til fri rådighed for beboerne. Jacques sørger i efteråret for at parkens træer beskæres eller fjernes.
 

I vagnslidret ligger brasved till delägarnas fria förfogande. Jacques sörjer för beskärning och gallring av parkens träd.

  Swimmingpool-området rengøres hver morgen af Jacques og vandkvaliteten checkes. Endvidere renses vandfiltrene i poolrummet under bassinet.
 

Swimmingpoolen rengörs varje morgon av Jacques som då samtidigt undersöker vattenkvalitén. Vid behov rensas vattenfiltret i poolrummet under bassängen.